Cơ sở sản xuất

HTX Thảo Mộc Xanh Huna's Home

Tổ 6, phường Tân Hoà, tp Hoà Bình

Chúng tôi tin vào sức mạnh của thiên nhiên

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hoabinh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 2 H
Quản lý Vũ Nga
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua