Cơ sở sản xuất

HTX 3T NS Cao Phong

Số nhà 91, khu 1 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 01
(12000 m2)
VietGap
Vũ Thị Lệ Thủy Cam CS1 - Lòng vàng Cam V2 - Valencia (01/12/2022) Cam xã đoài Cam đường canh (01/12/2022)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hoabinh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 6.5 Ha
Quản lý Vũ Thị Lệ Thủy
Chứng chỉ sản xuất
HTX 3T NS Cao Phong : VietGAP-TT-13-04
HTX 3T NS Cao Phong : 645/2021/NNPTNT-HB
HTX 3T NS Cao Phong : 3218/QĐ-UBND
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Chế phẩm sinh học Trichoderma AT 1KG
Công ty TNHH Công nghệ sạch nông nghiệp
Chế phẩm sinh học Tưới gốc 07/01/2022
Phân bón hữu cơ
Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
Phân bón Mỗi gốc 13kg 07/01/2022
AGRILONG 18-16-8+TE
Công ty TNHH SX & TM Hoàng Long Vina
Phân bón Mỗi cây 1KG
Phân lân nung chảy Văn Điển
Tập đoàn hóa chất Việt Nam VINACHEM
Phân bón Mỗi cây 4KG
Thuốc trừ sâu sinh học cao cấp REASGANT
VITHACO
Thuốc trừ sâu Trị sâu bệnh