Cơ sở sản xuất

Dược liệu MediFarm

Xóm Ong Man, Chí Đạo, Lạc Sơn, Hoà Bình

Nâng cao giá trị dược liệu Việt

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất hoabinh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 2 H
Quản lý Nguyễn Ngọc Hiếu
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua